Fiske_Ritjarn

ARMSJÖARNAS FISKEVÅRDSOMRÅDE

                                Ritjärn

Ritjärn ligger ca 1.5km öster om Lillarmsjön i höjd med badplatsen.


Här finns enbart öring.

Vi sätter ut yngel eller ensomriga.

Våra fiskevatten

Copyright © All Rights Reserved