Nyheter

                                     Nyheter 2022Vi har planterat ut 800 tvåsomriga öringar i Ritjärn

1000 öringsyngel i vardera Armsjöbäckem och Mellansjöbäcken 

I Västansjö har vi i våras planterat ut 250 tvåsomriga öringar och ska nu i höst plantera ut större öringar där.

Vi har också beslutat att förbjuda användning av Powerbait i vårt Fiskevårdsområde
Nya regler gällande vår gäddliga.


Från nu 2021 vinner den längsta gäddan

och den ska vara spöfångad.


Läs mera på sidan GÄDDTÄVLING


Skicka gärna in fiskerapporter på Ifiske.se  eller till oss.Har ni synpunkter, frågor ring 073-0678532

eller skicka till anders.jb@live.se   

                                                                                                           


           

                 

 

                         

Har ni bilder på fiskelyckan eller andra bilder runt våra fiskevatten

Kan ni skicka till anders.jb@live.se

eller 0730678532


Vi kan lägga in på vårt fotoalbum

     Fiskeutsättning

                   2021

Vöstansjö 3000 yngel 160kg större öring och 150kg större röding, Lilltjärn 500 tvåsomriga, 1000 yngel i vardera Mellansjöbäcken och Armsjöbäcken.


                     2020

Västansjö 4000 yngel och 150kg större  öring, Ritjärn 800 ensomriga och 200 tvåsomriga, 1000 yngel i vardera Mllansjöbäcken och Armsjöbäcken


                        2019

stansjö 4000 yngel och 100kg röding

Lilltjärn 500 st tvåsomriga öringar

1000 yngel i vardera Mellansjöbäcken och Strömåkersbäcken.


2018

Västansjö 200kg större öring och 3000 yngel, Ritjärn 800 ensomriga och 200 tvåsomriga öringar, I mellansjöbäcken och strömåkerbäcken planterades 1000 yngel i vardera.

2017

Västansjö 150kg större öring

och 2000 yngel

Lillarmsjö 150kg större öring

Lilltjärn 500st ensomriga öringar

I Mellansjöbäcken och Armsjöbäcken

planterades 1000 yngel ut i vardera bäcken

                     2016 

Västansjö 200kg större öring

Ritjärn 800 ensomriga 200 tvåsomriga

Mellansjöbäcken 2000 yngel


                     2015

Västansjö 4000 yngel på våren och 100kg större öring i september.

Lilltjärn 1000 yngel

Mellansjöbäcken 2000 yngel


                      2014

Västansjö 150kg större öring

Lillarmsjö 200kg större öring


                       2013

Västansjö 5000 yngel

Lilltjärn 200 tvåsomriga

Mellansjöbäcken 2000 yngel


                       2012

Västansjö 6000 yngel

Lilltjärn 200 tvåsomriga

Mellansjöbäcken 500 ensomriga


                        2011

Västansjö 6000 yngel

Storarmsjö 200kg större öring

Lillarmsjö 200kg större öring

Lilltjärn 1000 yngel

Mellansjöbäcken 500 ensomriga


                        2010

Västansjö 6000 yngel

Lilltjärn 1000 yngel

Mellansjöbäcken 500 ensomriga

Armsjöbäcken 500 ensomriga