StyrelseOrdförande 

Anders Bergman Lillarmsjö 93 91693 Bjurholm

Mob: 073-0678532

 

Vice Orförande 

Robert Bäckström Mellansjö 16 91693 Bjurholm

Tel: 0932-26031 073-8334458

 

 Sekreterare

Mårten Olofsson Lillarmsjö 65 91693 Bjurholm

Mob: 070-2411606

 

Kassör

Leif Wigren Östra Strömåker 29 91693 Bjurholm

Tel: 0932-26072  Mob: 070-6799005

Ledamöter

Roland Bäckström Lillarmsjö 24 91693 Bjurholm

Tel: 0932-26022

Rolf Ivarsson Äppelvägen 48B 90436 Umeå

Tel: 070-2226069

 

Suppleanter

Jan-Lage Fridsson Storarmsjö 41 91693 Bjurholm

Mob: 070-2401362

Fredrik Karlsson Åkernäs 1 91693 Bjurholm

Mob: 070-3377008Styrelse

Protokoll