Rastplats_Stromaker

Östra Strömåker Vindskydd

Foto av Pernilla Andersson

Vindskyddet timrades upp 1998 under ledning av Tage Olsson


Ett bra ställe att sjösätta sin båt


Byaföreningen I Östra Strömåker har också ordnat med en brygga


Vi har en båt här för uhyrning

Foto av Pernilla Andersson