Rastplats_Vastansjo

                                  Västansjö Vindskydd

   Vår omtyckta öringssjö


     Regelbunden utsättning av

             Gullspångsöring

      Från yngel till kilosfiskar